Minister Anna Gembicka i Poseł Ewa Kozanecka zapraszają rolników na bezpłatny webinar informacyjny, który odbędzie się 5 lipca 2023 r. o godzinie 11:00 na stronie https://www.gov.pl/arimr/webinar

Ośrodek środowiskowego wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży w Żninie

Zawiadamiam, że zwołuję XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2023 - 2032.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 7:30 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty ds. projektów i promocji w Biurze LGD.

Dokładne informacje dostępne na stronie internetowej pod adresem www.lgd-paluki.pl.