Logo Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego

W związku z uruchomieniem programu Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Gąsawa zaprasza uprawnione rodziny - rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz w przypadku posiadania kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR (wymóg nieobligatoryjny) należy złożyć do dnia 29.10.2021 r. w siedzibie:

Urzędu Gminy w Gąsawie
ul. Żnińska 8
88–410 Gąsawa

Materiał źródłowy:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki:

Więcej informacji dotyczących konsultacji dostępne tutaj.

Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie planowanej budowy gazociągu

Spacer z historią w tle - 9 października 2021 roku - godzina 16:00 - miejsce zbiórki: przystanek PKS w Gąsawie

Dzisiaj wieś, ale był czas kiedy Gąsawa była miastem i to znaczącym! W 1227 r. to tutaj zjechali książęta piastowscy, aby obradować nad zjednoczeniem kraju. W XVII w., kiedy w Poznaniu szalała zaraza, to w Gąsawie powstała tymczasowa siedziba Akademii Lubrańskiego.

Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI zaprasza na Spacer z historią w tle po Gąsawie.

Zarejestruj się – https://forms.gle/rCm2cP8nJYdDLnpUA

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 5 października 2021 roku (wtorek) o godz. 9:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następującym porządkiem obrad:

W dniu 11 września 2021 roku (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysininie (PSZOK) będzie czynny w godzinach od 10:00 do 14:00.
Adres: Łysinin 36; tel. +48604541287
Za utrudnienia przepraszamy!