Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 19 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Logo Krajowej Izby Kominiarzy

W związku ze rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2021/2022 Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przekazuje stosowny komunikat dotyczący podniesienia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia takich tragicznych zdarzeń.

K O M U N I K A T

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji od dnia 8 listopada 2021 r. będą działać w powiecie żnińskim według następującego harmonogramu:

1Punkty w Janowcu Wielkopolskim i w Żninie:
poniedziałek - czwartek - telefonicznie i mailowo;
piątek - stacjonarnie.

2Punkt w Gąsawie:
wtorek - stacjonarnie.

3Punkt w Łabiszynie:
poniedziałek - środa i piątek - telefonicznie i mailowo;
czwartek - stacjonarnie.

Mieszkańcy powiatu żnińskiego, aby uzyskać bezpłatną poradę prawną muszą zarejestrować się dzwoniąc pod numer telefonu:
 (52) 303 11 00 wew. 57

Zapraszamy na bezpłatną mammografię - wtorek 7 grudnia 2021 roku - Gąsawa ul. Żnińska 19

Informujemy, że w związku z konieczności zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 roku rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców zaplanowano na dzień 5 listopada 2021 roku całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.

W związku z tym dnia 5 listopada 2021 roku nie będą przyjmowane wnioski o wydanie dowodu osobistego.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 1865) po 7 listopada 2021 roku obowiązywały będą nowe wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego zawierające odciski palców, które zostaną udostępnione na stronie Urzędu Gminy w Gąsawie.