Skąd wzięła się nazwa Gąsawa?
Nazwa miejscowości Gąsawa wywodzi się od Gonzawy, Gonzowy, pierwotnej nazwy rzeczki Gąsawki, która łączy J. Gąsawskie z J. Godawskim
1136r - pierwsza wzmianka o Gąsawie
1136r - pojawia się bulla papieża Innocentego II wzmiankująca wiele miejscowości położonych w sąsiedztwie Gąsawy- jest to najstarsze źródło pisane w historii piśmiennictwa w języku polskim.
1227 r - zjazd książąt dzielnicowych
Zjazd książąt dzielnicowych - Jan Długosz w "Historii Polski" - wielokrotnie przytacza nazwę Gąsawa, m.in. jako miejsce odbytego tu Sejmu Gąsawskiego.
1227 r - zabójstwo księcia Leszka Białego
 W 1227 r. podczas zjazdu książąt pomorskich miało miejsce zabójstwo księcia Leszka Białego. (upamietnione pomnikiem we wsi Marcinkowo).
10 kwietnia 1388 r.
10 kwietnia 1388 r. -k ról Władysław Jagiełło wystawił dokument zezwalający na lokację Gąsawy na prawie niemieckim. Kupcy otrzymali prawo wolnego handlu. Do wojen szwedzkich rozwój Gąsawy był pomyślny. W tym czasie zauważamy tu sporo inwestycji z zewnątrz.
1600 r. - Kolegium Lubrańskiego w Gąsawie
 W 1600 r. z powodu szalejącej zarazy w Poznaniu przeniesiono na pewien czas do Gąsawy Kolegium Lubrańskiego.Wydarzenie to Świadczy, to o tym że w okresie tym Gąsawa musiała być miasteczkiem zamożnym gdyż jej miszkańcy byli w stanie przyjąć kadrę profesorską oraz studentów tej sławnej szkoły.
I rozbior Polski
I rozbior Polski -Gąsawa już w została włączona do państwa pruskiego pozostając w nim przez dwa kolejne rozbiory.
Styczeń 1919 r.
 Styczeń 1919 r. - w wyniku powstania wielkopolskiego Gąsawa odzyskała niepodległość.
1934 r. - utrata praw miejskich
W 1934 roku w skutek reorganizacji administracji terytorialnej Gąsawa traci prawa prawa miejskie.
7 września 1939 r.
7 września 1939 r. wojska niemieckie wkroczyły do Gąsawy zasiedlając ją częściowo ludnością niemiecką.
22 stycznia 1945 r.
 22 stycznia 1945 r. wyzwolona została spod niemieckiej okupacji.