STRUKTURA ADMINISTRACYJNA

Strukturę administracyjną Urzędu Gminy w Gąsawie tworzą:

1. Referaty:

 • Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
 • Referat Finansowy
 • Referat Infrastruktury, Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Referat Oświaty, Sportu i Turystyki

2. Jednostki organizacyjne:

 • Zakład Robót Publicznych w Gąsawie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie
 • Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie
 • Szkoła Podstawowa im. admirała floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich
 • Przedszkole Samorządowe w Gąsawie

3. Instytucje kultury:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie

4. Jednostki pomocnicze:

 • Sołectwo Annowo
 • Sołectwo Biskupin
 • Sołectwo Chomiąża Szlachecka
 • Sołectwo Drewno
 • Sołectwo Gąsawa
 • Sołectwo Głowy
 • Sołectwo Godawy
 • Sołectwo Gogółkowo
 • Sołectwo Komratowo
 • Sołectwo Laski Wielkie
 • Sołectwo Łysinin
 • Sołectwo Marcinkowo Dolne
 • Sołectwo Marcinkowo Górne
 • Sołectwo Nowawieś Pałucka
 • Sołectwo Obudno
 • Sołectwo Oćwieka
 • Sołectwo Piastowo
 • Sołectwo Pniewy
 • Sołectwo Ryszewko
 • Sołectwo Szelejewo