Zawiadamiam, że zwołuję XIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2022 r. (środa) o godz. 10:30 w sali nr 15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Apel do Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki o udostępnienie dróg leśnych do celów publicznych:
    1. dyskusja.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Koncert Włoskie Lato - 24 lipca 2022 roku - godzina 18:00 - Leśny Dom Seniora w Piastowie

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szczepieniach przeciwko pneumokokom. Nie zwlekaj! Zaszczep się!

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XLIV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wejdź na stronę www.ceeb.gov.pl i złóż deklarację.

Terminy składania deklaracji:
- dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku: 30 czerwca 2022 r.,
- dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 roku: 14 dni od dnia uruchomienia.

Deklarację można również złożyć w formie papierowej - wypełniony formularz można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 8.

Więcej informacji oraz wzory deklaracji uzyskać można na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.