UWAGA
JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje, że w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" przez 5 dni, tj. od 20.02.2023 r. do 24.02.2023 r. pełnione będą dyżury telefoniczne prokuratora.

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00 - 15:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ul. Ogrodowej 14 oraz Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ul. Spokojnej 24.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dodatkowe wsparcie od podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, których lista dostępna jest pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LIV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2023 roku (wtorek) o godz. 14:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 8 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Wykonanie środków finansowych za 2022 rok na remonty i budowę dróg gminnych.
  3. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji
Józef Goc

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 15 lutego 2023 roku (środa) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie.

Tematem posiedzenia będzie informacja o złożonych wnioskach na zebraniach wyborczych samorządu mieszkańców wsi.

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 7 lutego 2023 roku (wtorek) o godz. 14:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 8 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad: