ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XLIII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO.

Bliższe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie pod adresem gopsgasawa.bip.net.pl.

Oferty można składać do dnia 6 czerwca 2022 roku do godziny 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19, 88-410 Gąsawa.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XLII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 27 maja 2022 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

Zawiadamiam, że zwołuję XIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP;
  2. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok;
  3. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Wójt Gminy Gąsawa ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. admirała floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich
(Laski Wielkie 25, 88-410 Gąsawa),
dla której organem prowadzącym jest Gmina Gąsawa