Zawiadamiam, że zwołuję XVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. (środa) o godz. 14:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 rok.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Zawiadamiam, że zwołuję XVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 rok.
 4. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

W dniu 1 października 2022 roku (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysininie (PSZOK) będzie nieczynny.
Adres: Łysinin 36; tel. +48604541287
Za utrudnienia przepraszamy!

Zaproszenie do udziału w Klubie Młodzieżowym
Zaproszenie do udziału w Klubie Młodzieżowym

Zawiadamiam, że zwołuję XV nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Rogowo prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina;
  2. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gąsawa na rok szkolny 2022/2023;
  3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gąsawa;
  4. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik