Gmina Gąsawa dzięki dobrej współpracy i zdecydowanym działaniom Wójta Gminy Gąsawa i Rady Gminy w Gąsawie, przy wydatnym wsparciu Pani Poseł Ewy Kozaneckiej zrealizowała znaczące inwestycje. Mowa tu o:

Rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie wraz z wyposażeniem
wartość całkowita inwestycji: 2.915.032,34 zł
wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 1.994.203,00 zł

Remoncie budynku hali sportowej w Gąsawie
wartość całkowita: 1.984.496,00 zł
wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 945.200,00 zł - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 678.740,00 - Fundusz Inwestycji Lokalnych

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), Urząd Gminy w Gąsawie informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z wejściem w życie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2020 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpadów z uprawnionym podmiotem (wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy w Gąsawie oraz na stronie internetowej www.gasawa.bip.net.pl w zakładce Gospodarka Odpadami).

W dniu 6 lipca 2020 roku Urząd Gminy w Gąsawie odwiedziła Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewa Kozanecka. Podczas spotkanie z Wójtem Gminy Gąsawa Panem Błażejem Łabędzkim oraz radnym Rady Gminy w Gąsawie Panem Pawłem Brzykcym omówiono bieżące sprawy dotyczące nasze gminy.