Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 7 listopada 2023 roku (wtorek) o godz. 9:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przedstawienie przez Kierownika Zakładu Robót Publicznych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku.
 3. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do budżetu Gminy na 2024 rok.
 4. Przedstawienie propozycji podatków i opłat lokalnych na 2024 rok:
  • podatku od nieruchomości,
  • opłaty miejscowej,
  • opłaty targowej,
  • opłaty od posiadania psów,
  • ceny 1 q żyta do naliczenia podatku rolnego w 2024 roku,
  • podatku od środków transportowych.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie.