SOBOTA NA SPORTOWO - 30 lipca 2022 r. - godzina 14:00 - Stadion Sportowy w Gąsawa

Infografika pod tytułem Odpady ze styropianu to cenny surowiec!

Przypominamy, że od dnia 6 maja 2016 roku obowiązują przepisy uchwały Nr XI/106/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Informacja - pobierz
Uchwała Rady Powiatu w Żninie - zobacz

Pobierza aplikację ECOSanity.

Już niebawem, bo od 1 lipca ZUS zacznie przyjmować wnioski o wsparcie z programu „Dobry start 300 plus” na nowy rok szkolny 2022/2023. Podobnie jak w ubiegłym roku wnioski będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie, a pieniądze przekazywane na rachunki bankowe.