Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.

Osoby, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i oboje rodzice nie żyją lub zmarła im tylko matka a ojciec jest nieznany, mogą ubiegać się w ZUS o dodatek dla sierot zupełnych. Dodatek ten nie przysługuje wdowom, które pobierają rentę rodzinną po mężu.

Już ponad 413,5 tys. emerytów i rencistów pobrało mLegitymację ZUS w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Dzięki elektronicznej legitymacji można m.in. udowodnić prawo do świadczeń zdrowotnych i skorzystać z przysługujących ulg seniorom, np. ze zniżek na bilety.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Mamy, które nie wypracowały nawet minimalnej emerytury, a wychowały co najmniej czwórkę dzieci i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą liczyć na rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazwane świadczeniem „Mama 4 plus”. Maksymalna wysokość świadczenia to kwota minimalnej emerytury - od marca 1588,44 zł brutto. Nie każdy jednak otrzyma pełną wysokość świadczenia.

Od czerwca niektórzy pracujący renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia niż dotychczas. Niższy, bezpieczny próg zarobków zwiększa się o ponad 273 zł brutto, a wyższy o 508 zł brutto.

W związku z dużym zagrożeniem pożarowym zostaje wprowadzony zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Gołąbki.

Zakaz obejmuje teren całego Nadleśnictwa Gołąbki i obowiązuje w terminie od 09.06.2023 roku do odwołania.

Zarządzenie Nr 26/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Gołąbki

W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy o końcowej sprzedaży węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Gąsawa. Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do dnia 31 lipca 2023 roku.

Gmina Gąsawa do sprzedaży końcowej posiada:
GROSZEK – 20 ton
Cena węgla wynosi 1.650,00 zł brutto za tonę. Cena nie obejmuje kosztów transportu.

Dnia 22 maja 2023 r. rozpocznie się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji Gminy Gąsawa, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, winni złożyć stosowny wniosek. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy od dnia 22 maja 2023 r. do wyczerpania zapasu surowca. Rozpatrywane będą według kolejności wpływu aż do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Został zniesiony limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Niezależnie od tego czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Dystrybucja węgla odbywać się będzie we współpracy ze składem opałowym: STALDAR Dariusz Łukaszewski, ul. Rynek 4, 88-410 Gąsawa

Wniosek (wersja pdf)
Wniosek (wersja doc)

ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że w dniu 23 maja 2023 r. (wtorek) w godzinach 9:00 - 11:30 z uwagi na zaplanowane prace na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców Annowa oraz Wiktorowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach/rencistach uprawnionych do emerytur/rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą/rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wobec powyższego od dnia 1 czerwca 2023 r. wnioski o zasiłek pogrzebowy po ww. zmarłych osobach należy składać bezpośrednio do właściwego inspektoratu ZUS na druku Z-12, stosowanym w systemie powszechnym, który dostępny jest na stronie internetowej: www.zus.pl.

Złożenie wniosku do ZUS może nastąpić osobiście, listownie za pośrednictwem poczty lub przy użyciu swojego profilu PUE ZUS.

Zasiłki pogrzebowe po osobach podlegających ubezpieczeniu rolniczemu oraz pobierających rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe i członkach ich rodzin, nadal przyznaje i wypłaca KRUS.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy