W związku z deficytem opadów atmosferycznych na terenie gminy Gąsawa, który ma miejsce w 2018 r., informuję, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie strat powstałych w skutek suszy.

Szkody należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Gąsawie w pokoju Nr 6, w terminie do  dnia 27 czerwca 2018 r., z zastrzeżeniem, że szacowanie strat może nastąpić jedynie przed zbiorem plonu.

Wzory druków/zgłoszeń strat dostępne są w Urzędzie Gminy w Gąsawie (pokój Nr 6).

W przypadku zgłoszenia strat dane będą weryfikowane przez Komisję.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gąsawie, pokój Nr 6 oraz pod nr telefonu 0 52 30 36 235 

 

Wójt Gminy Gąsawa

  /-/ Błażej Łabędzki