W związku z rozmiarem klęski suszy, pojawieniem się dodatkowych ustaleń na spotkaniu dotyczącym zasad działania komisji szacujących straty z terenu powiatu żnińskiego informuję, że przedłużono termin składania wniosków do dnia 3 lipca 2018 r.

Szkody nadal należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Gąsawie w pokoju nr 6.

Wzory druków/zgłoszeń strat dostępne są w Urzędzie Gminy w Gąsawie (pokój nr 6).

W przypadku zgłoszenia strat dane będą weryfikowane przez Komisję.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gąsawie (pokój nr 6) oraz pod nr telefonu (52) 303 62 35.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki