W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016, ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny.

W związku z powyższym Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 16 września br. o godzinie 10:00 w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 3 (budynek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) w sali konferencyjnej. Czas spotkania - ok. 3 godzin.

Zgłoszenia potencjalnych Beneficjentów prosimy przesyłać za pośrednictwem Urzędu Gminy w Gąsawie (tel. (52) 3036210) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2016 r. ze wskazaniem nazwy organizacji pozarządowej, ilości osób uczestniczących w spotkaniu wraz z pełnioną funkcją.