NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od 1 stycznia 2016 działa punkt porad prawnych 

ŻNIN
UL. SZPITALNA 32
 siedziba ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

PONIEDZIAŁEK

11.00 - 15.00

WTOREK

8.00 - 12.00

ŚRODA

11.00 - 15.00

CZWARTEK

8.00 - 12.00

PIĄTEK

11.00 - 15.00

Porad prawnych udziela radca prawny.

 

Gmina Gąsawa przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

PGN jest dokumentem strategicznym, opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, w tym m.in.:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Opracowanie PGN obejmuje w swoim zakresie stworzenie bazy danych, która umożliwi inwentaryzację emisji CO2, gazów i pyłów na terenie Gminy. W Planie określone zostaną działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej gospodarki oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w Naszym regionie.

PGN pozwoli realizować zadania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które mają szansę uzyskać dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat przeprowadzanych prac dotyczących Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Naszej Gminy.