25.11.11.2016 r. w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola, oraz ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Podczas uroczystości dzieci z grupy „Słoneczka”, „Misie”, „Zajączki” i „Krasnoludki” zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu. Razem ze swoimi kolegami i koleżankami z grupy śpiewały piosenki, recytowały wierszyki. Łącznie zostało pasowanych 28 dzieci.W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Wójt Gminy Gąsawa P. Błażej Łabędzki, Przewodniczący Komisji Oświaty P. Paweł Brzykcy, Kierownik Referatu Oświaty P. Karol Wrzesiński oraz Przewodnicząca Rady Rodziców P. Ewa Zabłocka. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom i upominki. Po części artystycznej, wszyscy goście zostali zaproszeni na tort i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

więcej zdjęć