17 listopada w Sali „Stodoła” w Gąsawie odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy Pożarom” przeprowadzonym na szczeblu powiatowym. Z inicjatywy Wójta, Gmina Gąsawa stała się gospodarzem tegorocznego podsumowania konkursu. 

W pierwszej kolejności uczestnicy udali się do Kościoła pw. Św. Mikołaja w Gąsawie, gdzie prob. Piotr Gogolewski przedstawił historię Kościoła oraz malowideł znajdujących się w Świątyni. Na konkurs wpłynęło 107 prac, komisja w składzie: Bogdan Makowski- przewodniczący, Andrzej Łuczak- członek, Anna Malak- członek, Ewa Jarocka dokonała analizy poziomu artystycznego nadesłanych prac i wyłoniła 3 najlepsze prace oraz wyróżnienia. W podsumowaniu udział wzięli Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie Grzegorz Rutkowski, Prezes Zarządu Gminnego OSP Żnin Adam Rogowski, V-ce Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Jan Szablewski, Prezes Zarządu Gminnego OSP Gąsawa Wojciech Kończal, Komendant Gminny OSP Gąsawa Krzysztof Serafin, Kierownik Referatu OST Urzędu Gminy w Gąsawie Ewa Jarocka, Radny Powiatowy Jacek Superczyński, Radny Powiatowy Paweł Koperski.