Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od wielu lat zachęca swoich najstarszych klientów do pobierania świadczeń na rachunek bankowy. Dziś 81,9% emerytów w naszym regionie otrzymuje przelewy na konto, gdy jeszcze na początku 2020 roku było to 77,3%.

Od kilkunastu lat wypłaty świadczeń na rachunki bankowe stopniowo rosną. Jeszcze w 2005 roku było ich nieco ponad 40%, a w 2008 roku - połowa. Dziś świadczenia długoterminowe w formie bezgotówkowej otrzymuje 77,5% klientów ZUS - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Tendencję wzrostową widać także wśród samych emerytów, którzy coraz częściej chcą, by ich świadczenie wpływało na konto. Potwierdzają to statystyki ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. Na Kujawach i Pomorzu ZUS wypłaca co miesiąc 330 tys. emerytur, z czego niemal 82% świadczeń przekazywana jest na rachunek bankowy. Pozostałe 18% (59,6 tys.) seniorom dostarczają w gotówce listonosze. Wśród osób, które niedawno przeszły na emeryturę, udział wypłat na konto jest zdecydowanie wyższy i wynosi 91%. Wynika to z faktu, że większość z nich pozostawała aktywna zawodowo i korzystała z osobistego rachunku bankowego, opłacając rachunki, robiąc zakupy przez Internet, czy posługując się kartą płatniczą. Z tych udogodnień nie chcą więc rezygnować, przechodząc na emeryturę - dodaje rzeczniczka.

Osobiste konto w banku gwarantuje stały i szybki dostęp do pieniędzy, którymi można wygodnie dysponować również podczas urlopu lub pobytu w sanatorium. Świadczenia na konto ZUS przekazuje zawsze w terminie, czasami nawet wcześniej, gdy są dni wolne od pracy. Z przekazem pocztowym bywa różnie. Choć ZUS przekaże pieniądze na pocztę w terminie, to nie zawsze listonosz przyniesie je na czas.

Konto w banku to wygodna i bezpieczna forma otrzymywania świadczeń czego nie 

można powiedzieć o gotówce przechowywanej w domu. Seniorzy, którzy otrzymują emeryturę, czy rentę na konto rzadziej padają ofiarą oszustów i złodziei. Tym bardziej ZUS zachęca świadczeniobiorców do korzystania z bezgotówkowych form wypłaty świadczeń.

Aby emerytura wpływała na konto wystarczy wypełnić wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce) i złożyć go w ZUS. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek można przekazać także za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS.