Liczne jeziora, czyste lasy i urozmaicony krajobraz sprawiają, że teren gminy Gąsawa jest wspaniałym miejsce do wypoczynku na łonie natury.

 

Na teren naszej gminy wjeżdżamy przez Ostrówce i Pniewy. Docieramy do Folusza, gdzie jeziora zagubione wśród lasów, pozwalają na chwilę zapomnieć o codzienności. Wielbicieli flory zapewne zainteresuje fakt, iż odsłonięte, słoneczne zbocza rynien jeziornych porasta coraz rzadziej spotykana roślinność kserotermiczna. Za szczególnie cenne ze względu na naturalność szaty roślinnej uznano również torfowisko śródleśne w głębokim obniżeniu na północ od Pniew.

Dojeżdżając do miejscowości Drewno, opuszczamy Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich. Na terenie sołectwa Drewno, poza Gąsawką, znajduje się szereg innych przysiółków. Na południe od Drewna utworzony został w 2001 roku rezerwat „Źródła Gąsawski”. Jest to rezerwat stworzony w celu zachowania źródeł rzeki Gąsawki ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych. Dalej swoją podróż kontynuujemy terenami gmin Rogowo i Janowiec Wielkopolski.