Trasa specjalnie uruchomionej dla celów turystycznych kolejki wąskotorowej prowadzi z Gąsawy przez Biskupin i Wenecję do Żnina. 

STRONA INTERNETOWA:

www.muzeumznin.pl