Urząd Gminy informuje, że uprawy okopowe (ziemniaki i buraki) występujące na terenie Gminy Gąsawa objęte zostały klęską suszy. W związku z tym prosimy rolników którzy posiadają niniejsze uprawy - o jak najszybsze zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Gąsawie (pokój numer 6) celem weryfikacji dotychczasowych protokołów suszowych.