W związku z dynamiczną sytuacją epizootyczną dotyczącą afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz stwierdzeniem w 2018 roku trzech ognisk choroby u świń i 318 potwierdzonych w bieżącym roku przypadków stwierdzenia wirusa ASF u dzików Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żninie przypomina o podstawowych zasadach zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących świnie przed zarażeniem wirusem:

 

 • nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
 • nie skarmiane zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
 • unikanie kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;
 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych (psy, koty) oraz zwierząt dzikich;
 • utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
 • zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów z paszami oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
 • rezygnacja z udziału w polowaniach;
 • nie wnoszenie do gospodarstw części dzików, w tym mięsa i wyrobów  z nielegalnych źródeł;
 • zachowanie podstawowych zasad higieny: odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac, okresowe odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi;
 • zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
 • uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia - zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żninie informuje, że na terenie Powiatu Żnińskiego nie ma legalnie działających podmiotów wprowadzających do obrotu mięso i wyroby z dziczyzny a ewentualne prowadzenia takiej działalności bez nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej będzie ścigane z urzędu.
     Tylko rzetelne przestrzegania powyższych zasad może uchronić budżet państwa oraz hodowców przed nieobliczalnymi stratami finansowymi w przypadku zawleczenia wirusa ASF do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.