Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Upamiętnienie Powstańców Wielkopolskich z Gminy Gąsawa" - ZOBACZ