Wójt Gminy Gąsawa

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.