Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żninie przesyła rozporządzenie Nr 3/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ustalenia środków zmienjszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienie środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utzymujących drób na terenie powiatu żnińskiego.

Treść rozporządzenia dostępna tutaj.

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 25 maja 2021 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Informuję, iż prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa– głównie eternitu.

Osoby, które zamierzają w 2021 r. wymienić pokrycie dachowe z eternitu na inne, niezawierające azbestu, lub posiadają składowany eternit, mogą składać w Urzędzie Gminy w Gąsawie (pokój nr 6), wnioski o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021 r.
Wnioski złożone po tym terminie, nie będą uwzględnione.

Dofinansowanie będzie wynosiło do 100% kosztów zadania. Część nieobjętą dofinansowaniem właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie.

Dofinansowaniu będą podlegały koszty demontażu pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, odbiór już zdemontowanych odpadów azbestowych, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienie. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Warunkiem skorzystania z dotacji, jest ujęcie danego obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest w Bazie Azbestowej i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Gąsawa do dnia 1 czerwca 2021 r.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Gąsawie Pan Marcin Katulski, pokój nr 6, tel. (52) 303 62 35.

Wniosek do pobrania tutaj.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

10 porad spisowych dla seniorów
1. Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinię spisową (22) 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.
2. Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt spisowy.
3. Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu czytaj pytania i odpowiedzi.
4. Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na kolejną stronę formularza.
5. Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.
6. Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same. Poinformuj je o tym.
7. Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.
8. Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.
9. Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy.
10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym) albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie zadzwonić w tej sprawie.

Spis trwa do 30 września!

Informacja

Zawiadamiamy, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad: