Nadleśnictwo Gołąbki informuje, że od dnia 16.06.2021 r. do 30.09.2021 r. będą prowadzone prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Leśnictwa Oćwieka w oddz. 26Ac, 26Af, które położone są bezpośrednio przy drodze nr 130632C, relacji Niestronno - Osiny, pod zarządem Urzędu Gminy w Gąsawie.

W ramach powyższych prac prowadzonych w sąsiedztwie w/w drogi, nie będzie zachodziła konieczność obalania ścinanych drzew bezpośrednio na drogę. W związku z tym nie przewiduje się utrudnień dla uczestników ruchu drogowego.

Mapa sytuacyjna dostępna tutaj.

Zawiadamiam, że zwołuję VI nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 09:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następująctm porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (3 uchwały);
  • zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku;
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Spotkanie dotyczące programu Czyste Powietrze - 15 czerwca 2021 roku - godzina 12:00 - świetlica wiejska w Nowejwsi Pałuckiej

Dołącz do spotkania: tutaj

Spotkanie informacyjne w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego - 11 czerwca 2021 roku - godzina 11:00

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następującym porządkiem obrad: