Zawiadamiam, że zwołuję XIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP;
  2. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok;
  3. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Wójt Gminy Gąsawa ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. admirała floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich
(Laski Wielkie 25, 88-410 Gąsawa),
dla której organem prowadzącym jest Gmina Gąsawa

Wójt Gminy Gąsawa ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie
(ul. Leszka Białego 6, 88-410 Gąsawa),
dla której organem prowadzącym jest Gmina Gąsawa

Wójt Gminy Gąsawa ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gąsawie
(ul. Żnińska 17, 88-410 Gąsawa),
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gąsawa

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 26 kwietnia 2022 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad: