W związku ze zmianą godzin dostępności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w Żninie, Janowcu Wlkp i Gąsawie opierając się o treść zapisu art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej. nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przesyłam zaktualizowany link do strony, na której zamieszczona jest lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa: https://bip.powiatzninski.pl/dokumenty/2777.