Zawiadamiam, że zwołuję XIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2022 r. (środa) o godz. 10:30 w sali nr 15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Apel do Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki o udostępnienie dróg leśnych do celów publicznych:
    1. dyskusja.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik