Zawiadamiam, że zwołuję XIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP;
  2. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok;
  3. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik