UWAGA
JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje, że w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" przez 5 dni, tj. od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. pełnione będą dyżury telefoniczne prokuratora.

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00 - 12:00 oraz 15:00 - 17:00 pod numerem telefonu (52) 30 34 730 dla Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dodatkowe wsparcie od podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, których lista dostępna jest pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/