KOMUNIKAT NR 1/W/2020
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
z dnia 5 lutego 2020 roku

Na podstawie sprawozdań z badań wody z dnia 4 lutego 2020 r. pobranej w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z Wodociągu Gąsawa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdza
przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Gąsawa.

Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Insektor Sanitarny w Żninie
/-/ Tadeusz Kosiara