W skład sołectwa wchodzą: wieś Ryszewko
   
Sołtys: Łucjan Berend
Rada Sołecka: Bogumiła Banasik
Sławomir Kaczmarek
Andrzej Kawka
Marek Marczewski
Edmund Mądry
Powierzchnia: 277,95 ha
Liczba mieszkańców: 103
Liczba uprawnionych do głosowania: 78