W skład sołectwa wchodzą: wieś Oćwieka
   
Sołtys: Józef Budzicki
Rada Sołecka: Dawid Jułga
Andrzej Kruszyna
Ewa Piskorz
Powierzchnia: 375,11 ha
Liczba mieszkańców: 105
Liczba uprawnionych do głosowania: 92