W skład sołectwa wchodzą: wieś Nowawieś Pałucka
   
Sołtys: Marcin Katulski
Rada Sołecka: Bartłomiej Gęsicki
 Janina Krawczyk
Grzegorz Paszkiewicz
Jan Szablewski
 
Powierzchnia: 494,44 ha
Liczba mieszkańców: 208
Liczba uprawnionych do głosowania: 161