W skład sołectwa wchodzą: wieś Łysinin
   
Sołtys: Józef Szmiel
Rada Sołecka: Oskar Kazik
Władysław Matusiak
Wanda Nowicka
Jarosław Rymarkiewicz
Powierzchnia: 1270,74 ha
Liczba mieszkańców: 361
Liczba uprawnionych do głosowania: 274