W skład sołectwa wchodzą: wieś Gogółkowo
   
Sołtys: Maria Warda
Rada Sołecka: Aurelia Bursztyńska
Kazimierz Szary
Marleta Szymczak
Renata Szymczak
Piotr Zabłocki
Powierzchnia: 547,81 ha
Liczba mieszkańców: 412
Liczba uprawnionych do głosowania: 315