W skład sołectwa wchodzą: wieś Głowy
   
Sołtys: Ewa Duszyńska
Rada Sołecka: Agnieszka Grządziela
Stanisław Jankowski
Honorata Kurek
Czesław Zuska
Powierzchnia: 179,50 ha
Liczba mieszkańców: 55
Liczba uprawnionych do głosowania: 41