W skład sołectwa wchodzą: wieś Drewno
   
Sołtys: Anastazja Gierat
Rada Sołecka: Marek Czekalski
Jacek Marosz
Bogusław Świtała
Marcin Walczak
Powierzchnia: 1552,51 ha
Liczba mieszkańców: 92
Liczba uprawnionych do głosowania: 70