W skład sołectwa wchodzą: wieś Chomiąża Szlachecka
   
Sołtys: Robert Dworek
Rada Sołecka: Dorota Gaj
Alojzy Grochowalski
Elżbieta Hareńska
Wojciech Zieliński
Powierzchnia: 1236,07 ha
Liczba mieszkańców: 174
Liczba uprawnionych do głosowania: 133