W skład sołectwa wchodzą: wieś Biskupin
   
Sołtys: Roman Szewczyk
Rada Sołecka: Małgorzata Kaszyńska
Mirosława Koc
Szymon Nowaczyk
Marcin Stefaniak
Paweł Szary
Wiesław Zajączkowski
Powierzchnia: 665,91 ha
Liczba mieszkańców: 322
Liczba uprawnionych do głosowania: 249