W razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, zgromadzone na nim środki są dzielone i wypłacane osobom uprawnionym. Nie zawsze jednak rodzina zmarłego ma do nich prawo.

Nie zawsze po śmierci ubezpieczonego rodzina ma prawo do dziedziczenia środków zapisanych na subkoncie w ZUS. Jeśli zmarły skończył 65 lat i miał przyznaną emeryturę docelową, to wypłata tych środków nie przysługuje. Osoby uposażone mogą wówczas otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne tj. wypłatę gwarantowaną, ale tylko wtedy gdy nie minęły 3 lata od pobrania pierwszej emerytury docelowej przez zmarłego. Po 3 latach pobierania emerytury– wypłata gwarantowana nie będzie już wypłacana - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) w godzinach 7:30 - 15:00, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac ziemnych odcinek drogi gminnej na działce nr 64 w obrębie Laski Wielkie-Małe będzie wyłączony z ruchu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Mapa w obrębie Laski Wielkie-Małe

ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że w dniu 28 lipca 2023 r. (piątek) w godzinach 13:00 - 15:00, z uwagi na prace na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców Łysinina.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że w dniu 27 lipca 2023 r. (czwartek) w godzinach 8:00 - 10:30, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców Marcinkowo Górnego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Wciąż zdarza się, że emeryci czy renciści zapominają poinformować ZUS z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie adresu i numeru rachunku bankowego. ZUS przypomina, jakie konsekwencje mogą z tego wynikać.

Każdą zmianę adresu, numeru rachunku bankowego emeryt, rencista czy pobierający inne świadczenie wypłacane przez ZUS powinien zgłosić do Zakładu najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura, czy renta zostanie zwrócona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A w konsekwencji senior dłużej będzie musiał czekać na przekaz z poczty lub przelew bankowy - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dlatego warto zawczasu zapobiegać takim sytuacjom i na bieżąco informować ZUS o zmianie adresu i konta bankowego, na który ma być przekazywana emerytura, renta czy inne świadczenie długoterminowe. W ten sposób unikniemy niepotrzebnego stresu - dodaje rzeczniczka.

Jak dokonać zmiany danych
Osoby mieszkające w Polsce zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego mogą złożyć na druku EZP. Formularz można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że w dniu 20 lipca 2023 r. (czwartek) w godzinach 10:00 - 12:30 z uwagi na zaplanowane prace na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców Chomiąży Szlacheckiej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 24 lipca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 8:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Zawiadamiam, że zwołuję XXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 14 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 7:30 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2023 - 2032.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Zawiadamiam, że zwołuję XXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 10 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 6 lipca 2023 roku (czwartek) o godz. 8:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad: