Maciej Mazur i Marcin Jeździkowski, nauczyciele wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie, wzięli udział w 39. PZU Maratonie Warszawskim, w którym uczestniczyło ok. 9 tys. osób. Obaj zajęli 1262 miejsce. Dla Macieja Mazura w tym roku był to drugi maraton (pierwszy przebiegł w Krakowie), natomiast dla Marcina Jeździkowskiego był to pierwszy maraton w tym roku. Do tej chwili Maciej Mazur przebiegł już cztery maratony, a Marcin Jeździkowski dwa. Serdecznie gratulujemy!

W piątek 22 września br. w Nowejwsi Pałuckiej odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem był podział funduszu sołeckiego na 2018 rok. Spotkanie Wójta Gminy Gąsawa Błażeja Łabędzkiego z mieszkańcami było także okazją do złożenia podziękowań Państwu Annie i Piotrowi Sochańskim, którzy dostrzegając piękno naszej malowniczej gminy postanowili tutaj spędzać każdą wolną chwilę. Nie zaszywają się jednak w leśnej głuszy, lecz podejmują wiele prospołecznych inicjatyw. Sami organizują akcje, bądź też mobilizują do działania szersze grono, aby wspierać nasze lokalne środowisko. Beneficjentami tej pomocy są dzieci i młodzież oraz ochotnicze straże pożarne. Dzięki temu między innymi na świetlice wiejskie trafiają materiały papiernicze, pomoce naukowe, odbywają się wydarzenia promujące aktywność fizyczną. Za to wszystko Wójt w imieniu Władz Samorządowych Gminy Gąsawa wyraził wdzięczność Państwu Sochańskim wręczając okolicznościowy grawerton. Podkreślił, że tak postawa w dobie, gdzie króluje egoizm i indywidualizm jest niezwykle budująca i może stanowić inspirację dla innych.

fot. Jacek Mielcarzewicz

Innym miłym akcentem podczas zebrania było przekazanie sołectwu Nowawieś Pałucka kompletu strojów piłkarskich. Dokonali tego Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Gąsawie Robert Dworek, który był inicjatorem zakupu tych strojów. To już kolejne sołectwo, które otrzymało nowy komplet odzieży sportowej. Wypada życzyć sportowcom z Nowejwsi Pałuckiej radości i wielu sukcesów w sportowej rywalizacji.

W piątek 15 września 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie odbyła się XXIX sesja Rady Gminy w Gąsawie. Oprócz standardowych punktów takich, jak sprawozdania wójta gminy, przewodniczącego rady gminy czy procedowania uchwał, w czasie jej trwania miało miejsce również kilka istotnych wydarzeń.

Sesja ta była wyjątkowa ze względu na wizytę delegacji gminy i miasta Helu w składzie: dr Adam Kohnke - burmistrz Helu, Arnold Antkowski - przewodniczący Rady Miejskiej, Teresa Borucka - wiceprzewodnicząca, Andrzej Dzikowski - przewodniczący komisji gospodarczej oraz Barbara Pieszak - szefowa komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki. Goście zawitali do Gąsawy z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy Mariusza Kazika. Aura spotkania w gąsawskiej "Stodole" była znakomita. Okazuje się, że nasze gminy mają wiele wspólnych płaszczyzn, na których istnieje możliwość nawiązania szerszej współpracy. Jest to dopiero początek, trzeba się wzajemnie poznać i wymienić doświadczenia. Temu miał służyć weekendowy pobyt gości w gminie Gąsawa, którzy mieli możliwość poznać jej atrakcje i poczuć turystyczny klimat Pałuk. Podwaliny pod wzajemne relacje zostały położone, jest obustronna ciekawość i wola działania. Miejmy nadzieję, że rozwinie się to w najbliższym czasie i przerodzi w żywe i ciekawe partnerstwo.

Wójt Błażej Łabędzki podziękował wszystkim, którzy niestrudzenie, z poświęceniem pracowali przy usuwaniu skutków sierpniowej nawałnicy. Podkreślił, że Gmina Gąsawa zdała egzamin z solidarności w czasie walki z żywiołem. Słowa uznania popłynęły pod adresem służb ze strażą pożarną na czele, Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie oraz Urzędu Gminy w Gąsawie. Wójt podziękował także rolnikom, którzy poświęcili swój bezcenny czas oraz użyczyli sprzętu. Indywidualne podziękowania skierował do Pana Zenona Morawskiego, Pana Kazimierza Budzyńskiego oraz radnych - Józefa Goca oraz Roberta Dworka. Wyrazy wdzięczności skierował także do Zarządu Powiatu Jasielskiego, który wsparł naszą gminę finansowo. Na ręce Łukasza Wieczorka - Członka Prezydium Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gąsawie i zarazem Prezesa OSP Gąsawa, Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli dyplom z podziękowaniami dla strażackiej społeczności. Druh Prezes w obrazowy sposób, szczegółowo przedstawił działania strażaków ochotników w czasie zmagań z efektami sierpniowego frontu burzowego, który wyrządził wiele szkód na Pałukach. Apelował do władz samorządowych o permanentne doposażenie OSP w nowy sprzęt, który jest nieodzowny w sprawnym działaniu ratowniczym.

Więcej zdjęć dostępne tutaj.

Rada Gminy w Gąsawie w dniu 11 lipca 2017 roku uchwałą Nr XXVIII/244/2017 wyraziła zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Gąsawa projektu pn. „Promowanie innowacyjnej edukacji poprzez nauczanie eksperymentalne uczniów i rozwój zainteresowań uczniów w kierunku przedmiotów językowych i technologii informacyjno-komunikacyjnej w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie”.

Na początku września bieżącego roku Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki podpisał porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dotyczące udziału w wyżej wymienionym projekcie. (Ustalenia zapadły przed wejściem w życie reformy oświaty, dlatego w nazwie projektu jest Zespół Publicznych Szkół). Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 350 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych. Chodzi także o progres poziomu przygotowania merytorycznego 40 nauczycieli na obszarze gminy Gąsawa w terminie do 30.06.2018 r. Ma on również wdrożyć doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 30 uczniów szkoły gimnazjalnej w Gąsawie związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniające potrzeby rynku pracy.

W ramach 5 zadań merytorycznych projektu zaplanowano wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach dla podniesienia poziomu jakości kształcenia na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w Gminie Gąsawa.

 

Natalia Barczyńska uczennica klasy IV Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie w ramach praktyk zagranicznych, które oferuje szkoła wyjechała do Włoch. Miejscem praktyk była malownicza Siena (Toskania). Zawodowe praktyki i praktyczną naukę języka angielskiego uczennica odbywała od 15 maja do 25 sierpnia. Aby uczestniczyć w takich praktykach, należało przebyć drogę rekrutacji, która odbyła się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Przelot, wyżywienie i zakwaterowanie zostało pokryte przez włoskiego pracodawcę. Natalia podkreśla, że była to świetna okazja zwiedzić okolice miasta, poznać kulturę, a nawet uczestniczyć w lokalnej atrakcji turystycznej, jaką jest Palio - wyścigi konne. Podczas tego wydarzenia na głównym placu w Sienie Piazza del Campo zbierają się wszyscy żądni wrażeń widzowie, a na linii startowej ustawiają się dżokeje reprezentujący poszczególne kontrady. Palio wywołuje w mieszkańcach Sieny niesamowite emocje. Pobyt na praktykach zagranicznych to nie tylko praca, to również nauka języka angielskiego i włoskiego, niesamowita przygoda, doświadczenie i nowe znajomości. Natalia została przygotowana przez wychowawcę i nauczyciela przedmiotów zawodowych pana Karola Lizaka.

Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to drugi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pierwszy odbył się od 12 września do 11 października 2016 r.

29 lipca odbyła się w Gąsawie IX edycja Biegów Gąsawskich im. Gustawa Mądroszyka. To impreza, w której wzięli udział biegacze i zawodnicy nordic walking z całej Polski. Na starcie do wszystkich konkurencji stanęło ponad dwustu zawodników. Organizatorem już po raz dziewiąty było Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy i druhowie z OSP Gąsawa. Wyniki i galerię zdjęć z gąsawskich biegów, autorstwa Jacka Mielcarzewicza - prezesa Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy, można znaleźć na stronie: www.maratonypolskie.pl (fot. Jacek Mielcarzewicz)

więcej zdjęć

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz możliwości wsparcia poprzez działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy.