Z okazji obchodzonego XVII Dnia Papieskiego, 11pazdziernika 2017 r. w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie został zorganizowany po raz kolejny Dzień Papieski. Wszystkie grupy przedszkolne ubrane w odświętne stroje uczestniczyły w programie artystycznym przygotowanym przez grupę „Słoneczek” i „Misiów”. Podczas uroczystości została przybliżona postać naszego Wielkiego Polaka Jana Pawła II. Dzieci wraz z zaproszonym gościem Ks. Proboszczem Piotrem Gogolewskim i Panią katechetka Joanną Superczyńską śpiewały ulubione pieśni Jana Pawła II, a także złożyły obrazki i kwiaty obok figury znajdującej się przy Kościele. Dla wszystkich był to dzień pełen wspomnień i wzruszeń. Na koniec spotkania każdy przedszkolak otrzymał od Księdza Proboszcza obrazek z wizerunkiem Matki Bożej.

Tekst i zdjęcia: J. Wielgosz–Czechorowska

Więcej zdjęć dostępne tutaj

15 października w Poznaniu odbył się 18. PKO Poznań Maraton, który zgromadził na starcie prawie 7,5 tysiąca zawodników. Wśród biegnących byli nauczyciele z gminy Gąsawa: Agnieszka Adamczyk, Maciej Mazur, Marcin Jeździkowski i Robert Helsztajn. Dla Agnieszki Adamczyk był to debiut w biegu maratońskim. Podczas biegu w Poznaniu gdzie biegło 1108 kobiet, Agnieszka Adamczyk zajęła 734 miejsce z czasem 4 godzin i 41 minut. Dla Macieja Mazura i Marcina Jeździkowskiego, w tym roku był to już drugi maraton. Obaj na metę wbiegli na miejscu 1867 z czasem 3 godziny i 52 minuty. Robert Helsztajn pobiegł w Poznaniu swój szósty maraton (poprzednie biegał w Warszawie, Poznaniu, Dębnie, Krakowie). Dla Roberta Helsztajna maraton w Poznaniu był czwartym maratonem w tym roku. Również w tym roku biegał w ultramaratonie GWiNT Ultra Cross 55 km

Foto: Jacek Mielcarzewicz

W sobotę 14 października 2017 r. na dworcu kolejki wąskotorowej w Gąsawie odbył się Kolejkowy Oktoberfest. Impreza ta zorganizowana przez gąsawski Samorząd wchodziła w program 27. Międzynarodowego Zlotu Kolei Wąskotorowych w Żninie. Uczestnicy mogli skosztować kiełbasek z grilla lub domowego ciasta oraz napić się kawy, herbaty i grzańca! Obsługę zapewniały Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Gąsawie i z Koła Gospodyń Wiejskich w Biskupinie. Na dworzec kolejki wąskotorowej dojeżdżały parowozy i zabytkowy autobus Jelcz 043 „ogórek”. Można było skorzystać z przejazdów na trasie Żnin – Gąsawa – Żnin. Przybyłym mieszkańcom i gościom czas umilała Kapela Gąsawska. W związku z tym wydarzeniem Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie zorganizował konkurs plastyczny pn. „Gąsawska Kolejka Wąskotorowa”. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie młodych artystów miało miejsce podczas sobotniej imprezy.

Wyniki konkursu plastycznego

Więcej zdjęć dostępne tutaj

W sobotę 30 września, w jesiennej scenerii, na trasie biegnącej pośród malowniczych pól i lasów rywalizowali zawodnicy biorący udział w III Pniewskim Biegu Przełajowym Wokół 3 Jezior. Oprócz biegaczy startowali także miłośnicy Nordic Walking. Wrześniowe słońce towarzyszące sportowcom pomagało w osiąganiu dobrych wyników. Organizatorami zawodów byli: Sołectwo Pniewy, KS Sokół Gąsawa, Urząd Gminy w Gąsawie, Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy oraz Stowarzyszenie Miłośników Przyrody "Wierzba". Wyniki rywalizacji dostępne są na profilu Facebook Klubu Sportowego Sokół Gąsawa.

Foto: Jacek Mielcarzewicz

Więcej zdjęć dostępne tutaj

Z inicjatywy Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy została wydana publikacja pt:” Jak to w Oćwiece pod sosnowym dymbym prawdziwki rosły„ autorstwa Lucyny Miszczak. Wydanie publikacji odbyło się w ramach realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia”. Środki finansowe pochodziły z Gminy Gąsawa i Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy oraz autorki książki, zostało wydrukowanych 300 sztuk egzemplarzy. Spotkanie z autorką Lucyną Miszczak miało miejsce w Oćwiece w kilka dni po nawałnicy, która przeszła przez Pałuki. W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób, którzy wysłuchali autorki i skosztowali przysmaków jej dzieciństwa, które przygotowała. Spotkanie odbyło się w miłej rodzinnej atmosferze. Uczestnicy otrzymali książeczki wraz z dedykacją.

Foto: Jacek Mielcarzewicz

Więcej zdjęć dostępne tutaj

Maciej Mazur i Marcin Jeździkowski, nauczyciele wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie, wzięli udział w 39. PZU Maratonie Warszawskim, w którym uczestniczyło ok. 9 tys. osób. Obaj zajęli 1262 miejsce. Dla Macieja Mazura w tym roku był to drugi maraton (pierwszy przebiegł w Krakowie), natomiast dla Marcina Jeździkowskiego był to pierwszy maraton w tym roku. Do tej chwili Maciej Mazur przebiegł już cztery maratony, a Marcin Jeździkowski dwa. Serdecznie gratulujemy!

W piątek 22 września br. w Nowejwsi Pałuckiej odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem był podział funduszu sołeckiego na 2018 rok. Spotkanie Wójta Gminy Gąsawa Błażeja Łabędzkiego z mieszkańcami było także okazją do złożenia podziękowań Państwu Annie i Piotrowi Sochańskim, którzy dostrzegając piękno naszej malowniczej gminy postanowili tutaj spędzać każdą wolną chwilę. Nie zaszywają się jednak w leśnej głuszy, lecz podejmują wiele prospołecznych inicjatyw. Sami organizują akcje, bądź też mobilizują do działania szersze grono, aby wspierać nasze lokalne środowisko. Beneficjentami tej pomocy są dzieci i młodzież oraz ochotnicze straże pożarne. Dzięki temu między innymi na świetlice wiejskie trafiają materiały papiernicze, pomoce naukowe, odbywają się wydarzenia promujące aktywność fizyczną. Za to wszystko Wójt w imieniu Władz Samorządowych Gminy Gąsawa wyraził wdzięczność Państwu Sochańskim wręczając okolicznościowy grawerton. Podkreślił, że tak postawa w dobie, gdzie króluje egoizm i indywidualizm jest niezwykle budująca i może stanowić inspirację dla innych.

fot. Jacek Mielcarzewicz

Innym miłym akcentem podczas zebrania było przekazanie sołectwu Nowawieś Pałucka kompletu strojów piłkarskich. Dokonali tego Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Gąsawie Robert Dworek, który był inicjatorem zakupu tych strojów. To już kolejne sołectwo, które otrzymało nowy komplet odzieży sportowej. Wypada życzyć sportowcom z Nowejwsi Pałuckiej radości i wielu sukcesów w sportowej rywalizacji.

W piątek 15 września 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie odbyła się XXIX sesja Rady Gminy w Gąsawie. Oprócz standardowych punktów takich, jak sprawozdania wójta gminy, przewodniczącego rady gminy czy procedowania uchwał, w czasie jej trwania miało miejsce również kilka istotnych wydarzeń.

Sesja ta była wyjątkowa ze względu na wizytę delegacji gminy i miasta Helu w składzie: dr Adam Kohnke - burmistrz Helu, Arnold Antkowski - przewodniczący Rady Miejskiej, Teresa Borucka - wiceprzewodnicząca, Andrzej Dzikowski - przewodniczący komisji gospodarczej oraz Barbara Pieszak - szefowa komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki. Goście zawitali do Gąsawy z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy Mariusza Kazika. Aura spotkania w gąsawskiej "Stodole" była znakomita. Okazuje się, że nasze gminy mają wiele wspólnych płaszczyzn, na których istnieje możliwość nawiązania szerszej współpracy. Jest to dopiero początek, trzeba się wzajemnie poznać i wymienić doświadczenia. Temu miał służyć weekendowy pobyt gości w gminie Gąsawa, którzy mieli możliwość poznać jej atrakcje i poczuć turystyczny klimat Pałuk. Podwaliny pod wzajemne relacje zostały położone, jest obustronna ciekawość i wola działania. Miejmy nadzieję, że rozwinie się to w najbliższym czasie i przerodzi w żywe i ciekawe partnerstwo.

Wójt Błażej Łabędzki podziękował wszystkim, którzy niestrudzenie, z poświęceniem pracowali przy usuwaniu skutków sierpniowej nawałnicy. Podkreślił, że Gmina Gąsawa zdała egzamin z solidarności w czasie walki z żywiołem. Słowa uznania popłynęły pod adresem służb ze strażą pożarną na czele, Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie oraz Urzędu Gminy w Gąsawie. Wójt podziękował także rolnikom, którzy poświęcili swój bezcenny czas oraz użyczyli sprzętu. Indywidualne podziękowania skierował do Pana Zenona Morawskiego, Pana Kazimierza Budzyńskiego oraz radnych - Józefa Goca oraz Roberta Dworka. Wyrazy wdzięczności skierował także do Zarządu Powiatu Jasielskiego, który wsparł naszą gminę finansowo. Na ręce Łukasza Wieczorka - Członka Prezydium Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gąsawie i zarazem Prezesa OSP Gąsawa, Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli dyplom z podziękowaniami dla strażackiej społeczności. Druh Prezes w obrazowy sposób, szczegółowo przedstawił działania strażaków ochotników w czasie zmagań z efektami sierpniowego frontu burzowego, który wyrządził wiele szkód na Pałukach. Apelował do władz samorządowych o permanentne doposażenie OSP w nowy sprzęt, który jest nieodzowny w sprawnym działaniu ratowniczym.

Więcej zdjęć dostępne tutaj.

Rada Gminy w Gąsawie w dniu 11 lipca 2017 roku uchwałą Nr XXVIII/244/2017 wyraziła zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Gąsawa projektu pn. „Promowanie innowacyjnej edukacji poprzez nauczanie eksperymentalne uczniów i rozwój zainteresowań uczniów w kierunku przedmiotów językowych i technologii informacyjno-komunikacyjnej w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie”.

Na początku września bieżącego roku Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki podpisał porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dotyczące udziału w wyżej wymienionym projekcie. (Ustalenia zapadły przed wejściem w życie reformy oświaty, dlatego w nazwie projektu jest Zespół Publicznych Szkół). Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 350 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych. Chodzi także o progres poziomu przygotowania merytorycznego 40 nauczycieli na obszarze gminy Gąsawa w terminie do 30.06.2018 r. Ma on również wdrożyć doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 30 uczniów szkoły gimnazjalnej w Gąsawie związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniające potrzeby rynku pracy.

W ramach 5 zadań merytorycznych projektu zaplanowano wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach dla podniesienia poziomu jakości kształcenia na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w Gminie Gąsawa.