Uchodźcy wojenni z Ukrainy przebywający na terenie Gminy Gąsawa u rodzin prywatnych proszeni są o zgłoszenie swojego pobytu, którego należy dokonać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19.