Dnia 25 lutego 2022 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz zorganizował wideokonferencję z udziałem samorządowców z terenu naszego województwa dotyczącą ostatnich wydarzeń i sytuacji na Ukrainie. Zgodnie z jego przekazem należy liczyć się z napływem uchodźców na teren całego kraju. W związku z powyższym wszystkie gminy i powiaty zobowiązane są do podjęcia przygotowań do przyjęcia obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do Polski. Wójt Gminy Gąsawa uruchomił prace gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w celu zabezpieczenia środków dla ewentualnego zakwaterowania ludności przybyłej zza wschodniej granicy.