Ważna informacja dla osób planujących składać wnioski o ustalenie warunków zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmienia się wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustalenie warunków zabudowy.

Od 3 stycznia 2022 roku przedmiotowe wnioski należy składać jedynie na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., który został ogłoszony w dniu 29 grudnia 2021 r. (Dz. U. poz. 2462).

Z uwagi na powyższe tut. Organ udostępnia obowiązujący formularz (do pobrania tutaj). Jednocześnie przypominamy, że aby wniosek był kompletny musi zawierać załączniki określone w formularzu.