Powiat Żniński zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
PAŁUKI - POWIAT ŻNIŃSKI W OBIEKTYWIE.

Celem konkursu jest:

 1. Popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Pałuk, w tym Powiatu Żnińskiego.
 2. Promowanie sztuki fotografowania oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, kulturowych i turystycznych.
 3. Uwrażliwianie na piękno środowiska naturalnego.
 4. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej regionu.
 5. Promocja Pałuk – Powiatu Żnińskiego w wydawnictwach, mediach i materiałach realizowanych przez Organizatora.

Warunki uczestnictwa i zasady konkursu

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny, bezpłatny i skierowany do mieszkańców obszaru LSR - Powiatu Żnińskiego.
 2. Wszystkie nadesłane prace powinny być związane z tematyką przyrody, kultury i turystyki a obejmować mogą jedynie obszar Pałuk - Powiatu Żnińskiego.
 3. Uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć.
 4. Pliki z nadesłanymi fotografiami należy opisać według wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł zdjęcia.
 5. Zdjęcia muszą być oryginalnymi dziełami autora zapisanymi w formacie JPG o parametrach: rozdzielczość minimum 300 dpi o dłuższym boku w wymiarze nie mniejszym niż 2400 pixeli.
 6. Każdą fotografię należy wysłać wraz z wypełnionym formularzem metryczki stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 7. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.
 8. Prace konkursowe wraz z podpisanymi załącznikami wskazanymi w regulaminie należy nadesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 3 kwietnia 2021 r. z dopiskiem Konkurs fotograficzny – "Pałuki - Powiat Żniński w obiektywie".

Nagrody i wyróżnienia

 1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe wraz z gadżetami promocyjnymi Powiatu Żnińskiego.
 2. Wybrane zdjęcia zgłoszone w konkursie zostaną wykorzystane w albumie prezentującym walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne Pałuk - Powiatu Żnińskiego oraz przedstawione na wystawie zewnętrznej outdoorowej w ramach promocji regionu, która czasowo pojawiać się będzie w każdej z 6 gmin Powiatu Żnińskiego.

Informacji dotyczących konkursu udziela:
Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Żninie
tel. (52) 303 11 00 w. 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

1) Regulamin konkursu - pobierz
2) Karta zgłoszeniowa (.pdf) - pobierz       Karta zgłoszeniowa (.docx) - pobierz
3) Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (.pdf) - pobierz       Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (.docx) - pobierz
4) Klauzula informacyjna - pobierz

Konkurs fotograficzny – Pałuki - Powiat Żniński w obiektywie

Konkurs fotograficzny "Pałuki – Powiat Żniński w obiektywie" organizowany jest w ramach projektu:
„Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych” dofinansowanego w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020