W dniu 14 grudnia br. wizytę w naszej gminie złożyła Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewa Kozanecka. Podczas spotkania w urzędzie Pani Poseł przekazała na ręce Wójta Gminy Gąsawa Pana Błażeja Łabędzkiego symboliczny czek na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych termomodernizacji pięciu budynków stanowiących własność Gminy Gąsawa.

W trakcie wizyty Pani Poseł miała okazję zobaczyć zrealizowane w tym roku inwestycje, które również dofinansowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa – zmodernizowaną stację uzdatniania wody i wyremontowaną halę sportową.